2020 yılı Kültür-Sanat alanı öngörüleri

30 Aralık 2019

Sanat dünyasından öncü kurumlar 2020 yılında kültür-sanat alanında nasıl gelişmeler olabileceğine dair öngörülerini paylaşıyor.

2020 yılında uluslararası kültür-sanat piyasası ile ilgili tahminler yapılırken geride kalan senenin jeopolitik gelişmelerinden, sanatla ilgili alımlar ve diğer haberler göz önünde bulunduruluyor. Bazı durumlarda sene içinde yaşanan jeopolitik sorunların sanat alanındaki satışları etkilemediğini her sene hazırlanan sanat piyasası raporlardan gözlemleyebiliriz. Örneğin iki ünlü uluslararası müzayede evi geçtiğimiz sene yaşanan jeopolitik gelişmelerin yanı sıra sanat alanında taleplerin yüksek kalacağını belirtirken bunun en önemli sebeplerinden birinin dijital ortamda gerçekleşen satışlarla ilgili olduğunu ekliyor. 

 

Müzayede evi Christie’s, raporlarında alıcıların %60’ının yalnızca dijital mecralar üzerinden iletişim kurduğunu açıklarken web sitesi ziyaretlerinin geçen yıla göre %21’lik bir artış gösterdiğini söylüyor. Dijital mecralarda görünen bu artışın gelişen teknolojiye dayalı olması diğer şirketlerde de bu şekilde dijital ortama yapılan adaptasyon şeklinde gözlemlenebilir. Buna en büyük örnek ise 2018 yılında Sotheby’s’in Spotify’ın müzik önerme işlevselliği üzerinde çalışan Amerika’lı start-up Thread Genius’u satın alması. Sotheby’s, Spoitfy’ın önerme ve kullanıcı tanıma özelliklerini müzayedelerine adapte ederek kullanıcıların zevklerine göre öneri yapabileceğini gösteriyor.   

 

Sosyal medya ve AI teknolojilerinin kullanımında gerçekleşen artış ve dijital teknolojiye yapılan yatırımın yükselmesi orta ölçekli müşterilerin gücünün artışını yansıttığını gösteriyor. Genelde kendilerine özel koleksiyoncu datası ile etkileşimde kalmayı tercih eden galeri, müzayede evleri ve fuarlar dijital mecralar sayesinde daha geniş bir uluslararası kitleye hitap ediyor.

 

2019 yılında Asya’daki sanat piyasasına yapılan uluslararası yatırımlar sanat-kültür alanında bu bölgenin gözlenmesinin önemli olduğunu işaret ediyor. Bunun en önemli sebeplerinden biri ise Asya’da bulunan koleksiyoncuların kategori ve coğrafi sınırlardan bağımsız olarak eser alımı yapması ile ilişkilendirilebilir. Christie’s’in Art Basel Hong Kong ile aynı zamanda gerçekleşmesini planladığı 20. yüzyıl ve çağdaş sanat başlıklı akşam müzayedesini gerçekleştireceklerini açıklaması Asya’ya verilen önemi gözler önüne seriyor. 

 

Avrupa hakkında paylaşılan öngörüler Brexit sonrası Paris ve Londra arasında çeşitli değişiklikler olacağını işaret ediyor. Sanat piyasası hakkında her sene hazırlanan raporlarda Avrupa’da en önlerde olan Londra’nın 2020 yılında Paris’le yarışacağını ve yaşanan gelişmelere dayalı olarak Paris’in pazarın daha büyük bir payını elde etmek için Londra ile rekabette olacağını gösteriyor. Ayrıca online sanat galerisi olarak bilinen Paris merkezli Singulart 80 ülkeden yaklaşık 45,000 adet eserle işlerini yürütürken işlerini geliştirmek için bu sene topladığı 1.5 milyon Euro ile uluslararası olarak online mecralarda gücünü göstermeye hazırlanıyor. 

 

Bu senenin öngörülerinin teknoloji bazlı olması dijital mecraların insan hayatında her alanda ne kadar aktif olarak etkilediğini ve sosyal medya ile websayfalarının sanat alanında yeni bir piyasa olarak değerlendirildiğini gösteriyor. Uluslararası sanat öngörülerinin en önemlileri genel olarak teknoloji ve teknolojinin sanat alanında yaptığı faydalar ile sonuçlandırılıyor.