4. İstanbul Tasarım Bienali Başladı

26 Eylül 2018

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 4. İstanbul Tasarım Bienali, 22 Eylül’de Okullar Okulu temasıyla öğrenmek isteyenlere kapılarını açtı.

"4. İstanbul Tasarım Bienali sergi ve etkinlikleri bu sene Akbank Sanat, Yapı Kredi Kültür Sanat, Pera Müzesi, Arter, SALT Galata ve Studio-X Istanbul olmak üzere Beyoğlu bölgesindeki altı mekanda yer alacak. Her bir mekan, tasarımla etkileşim halindeki alanlardan birine odaklanan ayrı bir okula ev sahipliği yapacak."

Okullar Okulu ana başlığıyla, Jan Boelen küratörlüğünde düzenlenen bienal, 4 Kasım'a altı mekana yayılan sergilerin yanı sıra atölye, panel ve film programlarına ev sahipliği yaparak farklı öğrenme biçimlerini araştıracak ve eğitimi okulun ötesine taşıyarak şehre yayacak.

Tasarım, mimari, biyoloji, sosyoloji, gastronomi, pedagoji, ekoloji, teknoloji ve ekonomi gibi pek çok farklı alandan, 6 kıtadan 100’ün üzerinde katılımcının projelerinin yer alacağı 4. İstanbul Tasarım Bienali, öğrenmenin ne anlama geldiği, nasıl tasarlandığı ve tasarlanması gerektiği konularını tartışmaya açacak.

4. İstanbul Tasarım Bienali sergi ve etkinlikleri bu sene Akbank Sanat, Yapı Kredi Kültür Sanat, Pera Müzesi, Arter, SALT Galata ve Studio-X Istanbul olmak üzere Beyoğlu bölgesindeki altı mekanda yer alacak. Her bir mekan, tasarımla etkileşim halindeki alanlardan birine odaklanan ayrı bir okula ev sahipliği yapacak.

Akbank Sanat’ta yer alan Bozum Okulu, yeni yapılar oluşturmak için öncelikle var olanı bozarken, onun işlevini değiştirerek yeniden tasarlayan işlere ev sahipliği yapacak. Şehirle kurduğumuz ilişkileri farklı bir açıdan ele almamızı sağlayacak projelerle gündelik hayatın gizli tasarımlarını da algılamamızı sağlayacak. Yapı Kredi Kültür Sanat’ta yer alan Akışlar Okulu, suyun, kültürün, objelerin ve bilginin hem fiziki hem de dijital dünyada nasıl hareket ettiğini, etkileşime dayalı bir ağ oluşturmak için nasıl bir araya geldiğini inceleyecek. Pera Müzesi’nde yer alan Ölçekler Okulu, değer bildiren her türlü kurumsallaşmış normu sorgulayarak yeniden tasarlayacak, standartların ve değerlerin değişkenliğini araştıracak. Arter’de yer alan Dünya Okulu, hayatta kalma ve göç gibi olgulara, doğal felaketlerin ardından yaşanan ani çevresel dönüşümlere ve bu felaketlerin yeni kimlik ve topluluk oluşumlarını nasıl tetiklediğine bakacak. SALT Galata’da yer alacak Zaman Okulu dijital ve analog dünyanın aynı saat döngüsüne tabi olup olmadığını sorgulayacak, hayatımızı yeniden tasarlayan teknolojinin bizi nasıl zamanın kendisinden kopardığının hikâyesini anlatacak. Studio-X Istanbul’da yer alan Sindirim Okulu ise yemek kültürü ve geleneklerini, gıda tedarik zincirindeki farklı aktörler arasındaki ilişkileri ve çevresel etkileri sorgulayacak.

Ana Görsel: Nur Horsanali - Halletmek, Akbank Sanat, Fotoğraf: Kayhan Kaygusuz, İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın izniyle.