Akbank Private Banking ile "Sanat Tarihine Giriş Seminerleri" Devam Ediyor

21 Mayıs 2022

Akbank Private Banking’in sunduğu “Etki Yaratanlar” buluşmaları, “Sanat Tarihine Giriş Seminerleri” ile devam ediyor. Neoklasisizm döneminin işlendiği üçüncü seminer, 6 Nisan Çarşamba günü akademisyen ve küratör Prof. Dr. Marcus Graf tarafından online olarak gerçekleştirildi.

Akbank Private Banking’in sunduğu “Etki Yaratanlar” buluşmaları, “Sanat Tarihine Giriş Seminerleri” ile devam ediyor. Neoklasisizm döneminin işlendiği üçüncü seminer, 6 Nisan Çarşamba günü akademisyen ve küratör Prof. Dr. Marcus Graf tarafından online olarak gerçekleştirildi.

18. yüzyılda sanatta ve toplumda meydana gelen köklü değişimleri gözler önüne seren üçüncü seminerde; Neoklasisizmin getirdiği biçimsel ve kavramsal değişiklikler incelendi.

Prof. Dr. Marcus Graf, Antik Roma döneminin yeniden canlandırılmasıyla ortaya çıkan Neoklasisizm döneminin sanatta ve toplumda yarattığı biçimsel ve kavramsal etkilerinden bahsetti.

18. yüzyılda öne çıkan Neoklasisizm, Fransa’da yeni bir sanat ve estetik anlayışına kapı araladı. Graf, Rönesans döneminde belirli bir zamandan, mekandan, estetik anlayışından ve yeniden doğuştan bahsederken, Barok döneminde sanat anlayışının idealizmden naturalizme dönüştüğünü hatırlattı ve 18. yüzyılda tüm bu gelişmelerin farklı bir yöne savrulduğuna dikkat çekti.

“Sanat hayatın aynasıdır.” görüşünün değişmeye başlaması ile felsefe, siyaset, kültür ve üretim konusunda birçok temel değişim olduğunu belirten Graf, 18. yüzyılda artık bilgi toplumu ve modern birey motiflerinin ortaya çıkmış olduğundan söz etti. Günümüzle benzerlik gösteren 18. yüzyıl hayat şartları, hayatla paralel olarak sanat pratiklerini de modernleştirmişti. Graf’ın müze çağı olarak söz ettiği 18. yüzyılda artık sanatın kamusallaşmaya başlamış müzeler ve sanat galerileri doğmuştu.

Tüm bu modern gelişmelere rağmen sanatın modernleşmediğini belirten Graf, Neoklasisizm ile üretim biçimlerinin, sanat pratiklerinin ve değinilen konuların yeniden idealizme ve Klasik Çağ’a yöneldiğini belirtti. İdealize edilmiş resimler, dini ve politik konular, antik bir sanat anlayışı ile şekillenen Neoklasisizm’in önemli sanatçılarından Jacques-Louis David’in sanat pratiği, mitoloji ve antik çağ estetiğine duyduğu ilgi ile “abartılmış estetik”üzerine kuruluydu. Dönemin bir diğer önemli ismi Jean Auguste-Dominique Ingres’den bahseden Graf, Ingres’in David’den aldığı Neoklasisizm bayrağı ile akımı ileriye taşıdığını ve o dönemde romantizm akımının gündeme gelmeye başladığını anlattı. Romantizm döneminin başlamasıyla birlikte ileriki zamanlarda "modern sanat anlayışı" adından söz ettirecekti.