Akbank Private Banking’in Sunduğu “Sanat Tarihine Giriş” Seminerleri Devam Ediyor

15 Mart 2022

Akbank Private Banking’in sunduğu “Etki Yaratanlar” buluşmaları, “Sanat Tarihine Giriş Seminerleri” ile devam ediyor. Barok döneminin işlendiği ikinci seminer, 9 Mart tarihinde akademisyen ve küratör Prof. Dr. Marcus Graf tarafından online olarak gerçekleştirildi.

Akbank Private Banking’in sunduğu “Etki Yaratanlar” buluşmaları, “Sanat Tarihine Giriş Seminerleri” ile devam ediyor. Barok döneminin işlendiği ikinci seminer, 9 Mart tarihinde akademisyen ve küratör Prof. Dr. Marcus Graf tarafından online olarak gerçekleştirildi.


17. yüzyıl sanatının incelendiği serinin ikinci seminerinde, Barok Dönemi sanatçılarının görsel sanatlar alanındaki biçim ve üslup farklılıkları ele alınarak, dönemin ünlü sanatçılarından Caravaggio, Velasquez ve Rembrandt’ın teorileri ile uygulamaları üzerinde duruldu.

Doğalcılık ve çirkinliğin estetiği kavramları üzerinde yoğunlaşan Caravaggio’nun olağanüstü bir zanaatkar olduğunu söyleyen Prof. Graf, Caravaggio’nun eserlerinde fırça darbeleri olmadığını, bu nedenle sıkça insanlara resimden çok gerçekçi bir fotoğraf gibi göründüğünü vurguladı. Hem İtalya hem de tüm Avrupa üzerinde çok büyük bir etki bırakan Caravaggio’nun etkisi altında kalan bir sonraki kuşak sanatçılarından biri de Rembrandt. 

Rembrandt, yaşadığı dönemin en önemli ve zengin sanatçılarından olmasına rağmen acı dolu ve dramatik bir hayat yaşıyor. Prof. Graf’ın deyimi ile de Rembrandt'ın hayatında yaşadığı bu çöküş resimlerine de oldukça yansıyor.


Hayatı boyunca 900’e yakın otoportre yapan Rembrandt, yaşamının tüm dönemlerini bu otoportreler vasıtasıyla bizlerle paylaşıyor. Genç, kaygılı, olgun ve yaşlı dönemleri ve ilerleyen zamanlarda özel hayatındaki travmalarının hepsi resimlerinde görülüyor. Rembrandt’ın boya ve renk anlayışı yaşadığı dönem için çok yeni ve farklı olduğundan, modern sanat anlayışı bakımından önemli bir referans noktası haline geliyor.Seminerde üzerinde durulan üçüncü önemli isim ise İspanya’dan Velazquez. Prof. Graf, Barok Dönemi’nin Avrupa’da eş zamanlı olarak birçok farklı bölgede görüldüğünü vurguluyor. Caravaggio gibi günlük yaşamı ele alan tablo çalışmaları ile resme başlayan Velazquez, gerçekçi olayları resmederek aslında 1840 yılı civarında ortaya çıkan realizmin ön kapısını 200 sene önce açıyor.


Prof. Dr. Marcus Graf’in keyifli anlatımı ile Neoklasisizm döneminin ele alınacağı üçüncü seminer nisan ayında gerçekleşecek.