Akbank Private Banking'in Sunduğu "Sanat Tarihine Giriş" Seminerleri Rönesans Dönemi ile Başladı

16 Şubat 2022

Akbank Private Banking’in sunduğu “Etki Yaratanlar” buluşmaları, “Sanat Tarihine Giriş Seminerleri” ile devam ediyor. Rönesans döneminin ele alındığı ilk seminer 16 Şubat’ta akademisyen ve küratör Prof. Dr. Marcus Graf tarafından online olarak gerçekleştirildi.

Zoom üzerinden dinleyicilerle buluşan seminer, Myron Discobolus heykelinden Agesander of Rhodes heykeline birçok görsel kaynakla antik çağın sanat algısını ortaya koyarken Rönesans dönemine de detaylı bir giriş yaptı.

Rönesans dönemi ile birlikte güzel sanatlar kavramının ortaya çıkışından bahseden Prof. Dr. Marcus Graf; mitoloji, din, aristokrasi gibi Ortaçağ’dan gelen içerik ve konuların Rönesans ile birlikte yeni bir estetik algısı ile buluştuğunu belirtti. Leonardo, Michelangelo ve Raphael gibi sanatçılar ışığında ortaya çıkan Rönesans dönemi eserleri, bilgi aktarmasının yanı sıra arka fon, ışık, renk, gölge ve dramatik kompozisyon gibi yeni tekniklerle özel bir estetik kimliğe bürünmüştü.

Bilginin yaygınlaşmasıyla birlikte bilim ve hümanizmin yükselişe geçtiğini, insanların artık daha meraklı, sanat eserlerinin ise daha gerçekçi ve inandırıcı görünmeye başladığını söyleyen Prof. Graf, artık bu dönemle birlikte sanatın ve sanatçının tarihinin yazılmaya başlandığını vurguladı.


Rönesans döneminin en önemli isimleri ile konuşmasına devam eden Prof. Graf, ilgi çekici seminere üç büyük sanatçı Leonardo, Michelangelo ve Raphael ile devam etti. İlk insansız resim yapan sanatçılardan biri olan Leonardo, kanat çizebilmek için gerçek kuş kanadı inceleyen rasyonalist yaklaşımı ile bilim insanı gerçekliğinde bir sanat anlayışı sunuyordu. Leonardo’nun çalışmaları üzerinde devam eden Michelangelo ise duygusal ve dramatik açıdan güçlü kompozisyonlarıyla gelmiş geçmiş en iyi heykeltraş olarak heykel sanatını başka bir boyuta taşıdı. İki sanatçının teknik yaklaşımlarını birleştiren Raphael ise Prof. Graf’ın deyimiyle bir “estetik ustası” olarak kendi güzellik ve estetik anlayışını yarattı. Kişisel güzellik anlayışı ile oluşturduğu tablolarda kendini de resmetmeye başlayan Raphael, aynı zamanda sanatçılar arasında yeni bir aydınlanmanın önünü açtı.

Prof. Dr. Marcus Graf’ın anlatımıyla keyifli bir Rönesans yolculuğuna dönüşen seminerin ikinci bölümü, 9 Mart’ta gerçekleşecek.