Bilbao Guggenheim Müzesi’nin yeni girişimi şehrin havasını temizliyor

09 Temmuz 2020

Bilbao'daki Guggenheim Müzesi, afişlerini aktif hava temizleyicilere dönüştüren bir malzeme ile kaplayarak, açık hava reklam kampanyaları aracılığıyla kentin havasını arındırmaya yardımcı oluyor.

Bilbao'daki Guggenheim Müzesi, reklam afişlerini aktif hava temizleyicilerine dönüştüren bir malzeme ile kaplayarak, açık hava reklam kampanyaları aracılığıyla şehrin havasını arındırmaya yardımcı olan yeni bir girişim başlattı. Bu yöntemin kaynağı ağaçlarınkine benzer bir arındırıcı etki yaratan doğal fotokataliz sürecine dayanıyor.


Müzenin cephesinde, sokak lambalarının üzerinde ve şehir boyunca daha birçok yerde görebileceğiniz büyük afişlerden oluşan bu açık hava reklam kampanyasının mevcut etkisi, 700 ağacın hava temizleme etkisine eşdeğer görülüyor.


NASA ile iş birliği içinde geliştirilen ve farklı uluslararası laboratuvarlar tarafından onaylanan pureti® baskı, havadaki oksijen ve su buharını NOx, SOx veya VOC gibi kirleticileri dönüştüren güneş ışığının tetiklediği kimyasal reaksiyon olan fotokatalizin bilimsel temelini kullanıyor. Aynı zamanda pureti® baskı, Avrupa'nın gelecekte gelecekte karşılaşacağı en önemli zorlukların başında gelen hava kalitesini iyileştirmek ve kirliliği azaltmak için eylemlerin geliştirilmesi gibi önlemlerle yanıt vermek üzere tasarlanan Avrupa iSCAPE projesinin bir parçası.