Düzenli Delilik: Hakikat Sonrası Dönemde Mutlak Bilgi

10 Ocak 2020

Marcus Graf’ın küratörlüğünü üstlendiği “Düzenli Delilik” sergisi birçok farklı alan ve disiplinden çağdaş sanatçıların bir araya geldiği hakikat sonrası dünyadaki bilgi kavramını farklı mecralarda ele alıyor.

Mutlak bilginin ulaşılmaz olduğu bu günlerde, Marcus Graf’ın küratörlüğünü üstlendiği “Düzenli Delilik” sergisi formel ve informel bilgileri kullanarak beynimizin olayları nasıl anlamdırdığına ya da anlamlandıramadığına dair soruları irdeliyor.

Sergini mekanının ikiliğinden de faydalanarak, Graf sergiyi iki farklı bölüme ayırıyor. Giriş kısımda yer alan işler daha genel ve kapsayıcı “hakikatler”e eğilirken üst kattaki işler daha mikro mercekteki hakikat sorunsallarını ele alıyor."Düzenli Delilik”te yer alan işlerden birisi, ilk bakışta yuvarlak formda bir karalama gibi görünse de, ikinci bakışta bu karlamaların aslında bir anlam barındırdığını fark ediyoruz. Bu iş, dünyada yer alan tüm ülkelerin sınırlarının üst üste yerleştirilmesinden oluşuyor.


Ana Adamovic, Benim Ülkem En Güzelidir,  2011-2013. Üç kanallı yerleştirme, 2'51"

Yukarı katta yer alan bir enstalasyon ise yine gerçek olarak kabul ettiğimiz kavramların zaman ve mekanlara nasıl bağlı ve değişken olduğunu kanıtlar nitelikte. Yugoslavya çocuk korosunun bir resmi ile başlayan enstalasyon, 3 parçaya ayrılmış ekranlarda yetişkin koro üyelerinin milliyetçi bir Yugoslav marşı söylerken izlediğimiz bir video enstalasyonuyla devam ediyor. Fakat, buradaki her şey gerçekliğini ya da doğruluğunu yitirmiş durumda. Şarkı aynı, şarkıyı söyleyenler aynı. Ancak, ne şarkının temsil ettiği değerler artık genel geçer ne de Yugoslavya ülkesi artık yok.


11 Ocak tarihinde sonlanacak olan bu sergi, hakikat sonrası dönemdeki mutlak bilgiye ulaşamama sorunsalını ele alan önemli sergilerden biri.