Mimari yaklaşımıyla ekolojik eğitimi destekleyen Confluence Park

20 Ocak 2020

Çok yönlü bir öğretim alanı olan Confluence Park, Güney Teksas ekotipinin benzersiz özelliklerini incelemek için eşsiz bir fırsat sunuyor.


Küresel ısınma ve iklim değişimi nedeniyle farklı ekotipler gelişirken mevcut ekotipleri incelemek ve o bölgede yaşayanları bilinçlendirmek büyük önem kazandı. 2018 yılında tamamlanan Confluence Park mimari unsurların ekolojik eğitimi desteklediği Güney Teksas'ta yer alan bir park.


BHP Pavilion at Confluence Park. Project by Matsys + Lake|Flato with Rialto Studio. Photo © Casey Dunn.


Lake | Flato Architects mimarlık ofisi ve Matsys tasarım stüdyosunun ortak projesi olan eğitimi ve komünite kültürünü bir araya getiren Confluence Park, ziyaretçilerin Güney Teksas bölgesinin ekotiplerini ve San Antonio Nehri havzasının işlevini daha iyi anlamalarını sağlıyor. Park boyunca ziyaretçiler, bulundukları bölgedeki ekotipler hakkında gözlem, katılım ve aktif katılım yoluyla bilgiler öğreniyorlar.


BHP Pavilion at Confluence Park. Project by Matsys + Lake|Flato with Rialto Studio. Photo © Casey Dunn.


San Antonio Nehri ve San Pedro koyunun birleştiği yerde bulunan park, Güney Teksas bölgesindeki ekotipleri temsil ediyor. Parkı çevreleyen taç yapraklarından ilhamla tasarlanan Ana pavyon ise çiğ ve yağmur suyunu toplamak için bitki formlarını taklit eder nitelikte yapılandırılmış. Park boyunca yayılan pavyonlar ziyaretçilere gölge ve barınak sağlarken Confluence Park’taki su döngüsünü ve bunun San Antonio dere yatağı ile olan ilişkisini gözler önüne sunuyor.


BHP Pavilion at Confluence Park. Project by Matsys + Lake|Flato with Rialto Studio. Photo © Casey Dunn.


Pasif ısıtma ve soğutma için termal bir kütle sağlayan yeşil çatılı çok amaçlı Estella Avery Eğitim Merkezi, pavyona açılan bir sınıf alanı olarak hizmet ediyor. Park genelindeki su toplama sistemi aracılığıyla toplanan yağmur suyu, park boyunca birincil su kaynağı olarak kullanılıyor. Ayrıca, parkın tamamı yıllık bazda %100 yerinde enerji sağlayan bir fotovoltaik dizilim tarafından desteklenmekte.


Fotoğraflar: Casey Dunn