Ne Yaptığını Biliyorum

28 Eylül 2018

Simbart Projects'in üçüncü pop-up projesi, Fatih Temiz'in 'Ne Yaptığını Biliyorum' sergisi 30 Eylül Pazar günü Mısır Apartmanı'nda.

"Fatih Temiz sinema imgelerinden hareketle izler kitlenin gerilim, heyecan, gelenekler ve trajediye duyduğu ruh halinin bir yorumunu yansıtıyor. Karşılaşılan imgeler, bir filmin çeşitli ikonik ekran görüntülerinden alınıyor."

Simbart Projects'in üçüncü pop-up sergisinin mekan ve sanatçısı belli oldu. Fatih Temiz'in fiziki olarak tek gün sürecek sergisi 30 Eylül Pazar günü 11:00 - 20:00 saatleri arasında Mısır Apartmanı'nın beşinci katında ziyaret edilebilir. Kaçırdığınız taktirde ise bir ay boyunca Simbart Projects'in Instagram hesabından sergiyi takip edebilirsiniz.

"Resim, film, imge ve ses birer anlatı öğesidir ve bu öğelerin önemli güçlerinden birisi, zamanın çizgiselliğini kırmaları. Sanat, bunu zamanın farklı yönlere akışını göstererek ve zamanın çoğaldığı yerleri kaynaştırarak yapar. Örneğin sinemanın sanata etkisi bağlamında kamera’dan çizime bilinmeyen bir dünyaya doğru yolculuk edilir ve zamanın baskısından böyle kurtulunabilir. Bu kurgunun sınırsız dünyasının yarattığı bir olasılık. 

Fatih Temiz sinema imgelerinden hareketle izler kitlenin gerilim, heyecan, gelenekler ve trajediye duyduğu ruh halinin bir yorumunu yansıtıyor. Karşılaşılan imgeler, bir filmin çeşitli ikonik ekran görüntülerinden alınıyor. Bu resimler bir yandan sinema endüstrisinin yönlendirilmiş ve koşullu karmaşasını ele alırken, öte yandan ikonolojik açıdan, sanatçının doğduğu ve yaşadığı coğrafyanın kültürüne göndermelerde bulunuyor. 

Sanatçının sinema disiplininden aldığı kareleri yorumlayarak, tekrar üretmesi, çalışmalarını parodi düzeyine yükseltmektedir. Karşılaşılan film kareleri, bağlamından koparak, yeni bir düzlemde insanlar arası ilişkileri ve/veya insan – doğa ilişkisini ele alan kültürel anlatılara dönüşmektedir. Çalışmalar böylece birer metafor olarak görülür. 

Sinema izleyicilerinin biraz dikkatli baktıklarında aşina olacağı imgeler, Fatih Temiz sayesinde gözlere daha da çok yakınlaşıyor. Bundan çok değil, birkaç on yıl önce sadece belirli dergilerde görülebilecek bu imgeler, sanata davet edilerek bir tür hazır-nesne olarak işlev görüyorlar."

-Fırat Arapoğlu
(Basın bülteninden)